+420 702 120 229 Info@ttgreenlife.cz

Více o FVE

Střídače

Na trhu s komponenty FVE je mnoho desítek výrobců. Každá instalace se liší sklonem a orientací střechy, elektrickým rozvodem, domácími spotřebiči nebo nároky na efektivitu. Ačkoliv se střídače instalují do všech podmínek jako univerzální není tomu tak. V průběhu praxe jsme vybraly tři výrobce, které konfigurujeme do různých podmínek, kde dokáží využít své přednosti před ostatními. Špatnou konfigurací můžete přijít až o 2 MW za rok.

V krátkosti vám popíšeme základní informace k námi používaným značkám.

Huawei KTL M1

Hybridní střídače od největšího výrobce na světě Huawei Technology. Huawei je největším dodavatelem inteligentních technologií na světě. U solárních systémů díky umělé inteligenci západní výrobce ve funkčnosti značně převyšuje. Díky komunikaci střídače s optimizéry můžete podrobně sledovat výrobu každého panelu.

Tyto střídače vynikají absolutně největším výnosem a minimální vlastní ztrátou. Ke střídači lze připojit baterii LifePo4 do kapacity až 30 kWh, 1 F Back up záloha proti výpadku sítě, optimizéry, meteostanice, Wallbox.

Záruka výrobce až 20 let.

Growatt SPH TL3 BH-UP

První certifikovaný výrobce na světě.

Střídače Growatt vynikají velmi efektivní Asymetrií, která je velmi důležitá pro hospodárnost a efektivitu výroby el. Energie. Vysoce kvalitní baterie LifePo4 kladně hodnocená ve světových nezávislých testech. Integrovaná záloha proti výpadku sítě.

Systém lze doplnit o efektivní řízení přetoku Groboost a Wallbox.

Dobře zpracovaná dálková správa, aplikace v češtině a jednoduché uživatelské nastavení základních hodnot pro koncového uživatele.

Záruka na systém 10 let.

Goodwe ET Plus

Goodwe se pyšní pro jeho uživatelskou jednoduchost největším počtem instalovaných střídačů v ČR. Integrovaná záloha proti výpadku sítě a efektivní využití přetoků do akumulačních nádrží a boilerů.

Je také vybaven funkcí pro vyšší efektivitu při zastínění bez použití optimizéru. Jeho velkou výhodou je také možnost připojení jakékoliv baterie.
Aplikace v češtině a jednoduché uživatelské nastavení základních hodnot pro koncového uživatele.

Tento střídač je spolehlivý pracant s 10 letou zárukou výrobce.

Fotovoltaické panely

Nejčastěji instalujeme monokrystalické panely od světového výrobce Tier 1 ve výkonu 450 Wp. Výkony panelů se liší v počtu buněk a tím i v rozměrech, takže ve výsledku se výkon panelu odvijí od rozměru střechy, abychom dosáhli v počtu instalovaných panelů co největšího výkonu. Lze také zvolit panel klasický se stříbrným rámem, černým rámem nebo celočerný. Záruky výrobce 25 let. Na přání zákazníka lze instalovat i jiného výrobce.

Námi používané panely splňují veškeré nároky na bezpečnost, certifikaci EU a podmínky NZÚ.

Konstrukce na uchycení panelů

Fotovoltaické panely instalujeme na nejkvalitnější konstrukční systém od německého výrobce K2 Systems GMBH. Velmi kvalitní a dobře zpracovaná konstrukce v kombinaci materiálů nerez a hliník.

K2 Systems dodávají konstrukci na všechny druhy střech a střešních krytin. Splňují nejpřísnější nároky na bezpečnost a životnost montážních systémů.

Elektroinstalace

Naše instalace jsou prováděny odborným personálem v souladu s normami související s montáží Fotovoltaické elektrárny. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout v referencích na již instalovaných elektrárnách.

Zárukou prevence požáru je nejen odborná montáž, ale také správně provedená revizní zkouška. Revizní technik je vybaven přístrojem na zkoušku měření izolačního stavu a přepěťových ochran. Odpínače, přepěťová ochrana na DC i AC straně a správné uzemnění je zárukou bezpečného provozu.

Normy související s dokumentací a instalací FVE

– ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy,ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC, ČSN EN 62446 Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí, ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů, ČSN EN 60446 (33 0165) Značení vodičů barvami nebo číslicemi, ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytí (krytí IP kód), ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení, ČSN EN 50438 (33 0127) Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí, ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů, ČSN 33 2000-1 ed. 2 El. instalace budov – Část 1 – rozsah platnosti, účel, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Ochrana před účinky tepla, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadproudům, ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Ochrana proti atmosférickým a spinacím přepětím, ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím, ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojování a spínání, ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a stavba vedení, ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Výběr soustav a stavba vedení oddíl 523: Dovolené proudy, ČSN 33 2000-5-534 Přepěťová ochranná zařízení, ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-7-712 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) nap. Systémy, ČSN 33 2000-7-729 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu, ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana před bleskem, ČSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN 73 6005 Z4 Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN EN 60439-1 ed. 2 Z1 Rozváděče NN – Typové a částečně typově zkoušené rozváděče, ČSN EN 50274 Rozváděče NN Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí, ČSN EN 62109-1 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech Část 1: Všeobecné požadavky, ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických instalací, Vyhláška 50/78Sb. Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy.

Postup realizace fotovoltaické elektrárny na klíč

 • Osobní konzultace s technikem na adrese objektu.
 • Zpracování návrhu instalace.
 • Seznámení s instalovanými komponenty u nás na provozovně ve Šternberku.
 • Smlouva o dílo.
 • Žádost o připojení výrobny u PDS (ČEZ, EON).
 • Administrace projektu.
 • Podání žádosti o dotaci NZÚ (akceptace).
 • Instalace elektrárny.
 • Revize.
 • Zkouška funkčnosti, předání díla.
 • Doložení zbylé dokumentace u ČEZ.
 • Instalace elektroměru 4Q ze strany PDS.
 • Podání realizace u NZÚ.
 • Konzultace, poradenství budoucího uživatele FVE.

Neváhejte a buďte soběstační

Využijte možnosti získávat čistou elektrickou energii ze slunce.

Více informací vám rádi zodpovíme při osobním setkání.

Naše Služby

Nadstandardní péči poskytujeme také dalším instatačním firmám a zákazníkům i mimo realizaci FVE.

Projekt

Projekt zpracujeme a připravíme bezchybně ve spolupráci se zákazníkem. Projekt je součástí žádosti Dotačního programu SFŽP a žádosti o připojení výrobny.

Vyřízení dotace

Jsme schopni vyřídit veškeré NZÚ dotace. Dotační programy pro firmy podáváme ve spolupráci s našimi partnery. 

Komunikace s distributorem a stavebním úřadem

Součástí instalace FotoVoltaické Elektrárny je administrace a podání žádostí u Poskytovatele Distribuční Soustavy.

Instalace vlastním týmem

Instalace realizuje náš skvělý tým montážníků. Používáme nejkvalitnější nářadí Milwaukee.

Chcete se dozvědět více?

Neváhejte nás kontaktovat a rádi vaše dotazy zodpovíme.

Formulář+420 702 120 229